På Guds uppdrag

På Guds uppdrag, av Carl-Henrik Karlsson, fil. mag. och församlingspedagog. Initiativtagare till föräldranätverket Eunike.

Utgiven på RKF-förlaget. Kan köpas genom Eunike.

Föräldrar känner sig stärkta efter att ha tagit del av boken, som även är uppbyggd för att man själv skall reflektera över innehållet och sin egen situation. Denna bok kan varmt rekommenderas.”

Larry Söder, pappa och politiker