Om oss

Kristen Förälder är en webbsida som vill ge inspiration och stöd i det kristna föräldraskapet. Vår vision: mer av Jesus i familjelivet.

Kristen Förälder startades 2007 av tvåbarnsmamman Jessica Strömberg. Sidan föddes ur ett behov och en längtan av att läsa mer om kristet föräldraskap och få tips och råd. Då Jessica inte såg att det fanns någon sådan sida, startade hon en. Syftet har från början varit att förmedla inspiration och tankar om det kristna föräldraskapet och ge förslag till böner och andakter som en konkret hjälp i vardagen. Från och med 2013 drivs sidan av föräldranätverket Eunike utifrån den grund Jessica lagt.

Eunike grundades 2009 som en verksamhetsgren inom Riksförbundet Kristen Fostran (grundat 1883). Det skedde på initiativ av föräldern och församlingspedagogen Carl-Henrik Karlsson som tydligt såg föräldrars stora betydelse för att barn skall få en god grund för hela livet.

Eunike erbjuder boken På Guds uppdrag, föräldraprogram på TV16, samt står bakom Kristen Förälder. Dessutom artiklar som lyfter fram föräldrars rätt och skyldighet att vara och fungera som föräldrar och att vi som föräldrar skall få det stöd vi behöver. 2014 instiftade Eunike Föräldrarnas dag 19 mars som vi årligen firar. Denna dag ger vi även ett föräldrapris till en person eller ett sammanhang som gjort något betydande för föräldrar i deras uppgift.