Frågor om sex, öl och Gud

Irene Åström, Svenska Journalens expert, svarar på frågor om sex, öl och Gud.

Vad gör jag om min tonåring struntar i mina förmaningar och förbud?
– Att sätta gränser för en tonåring är en förhandlingssak. Det går inte att bara tjata och förbjuda. Det handlar mycket mer om att kunna motivera och förklara varför man, som förälder, tycker vissa saker. Klädhögar som ligger på fel ställen och disk som inte hamnar i diskmaskinen är något som de flesta tonårsföräldrar får lära sig leva med under en viss period.

Vad bör en tonåring hjälpa till med hemma?
-Att sköta sitt skolarbete, sitt rum och sina kläder är en bra början för en tonåring att träna sig inför vuxenlivets krav.
Den som vill att en tonåring ska ta ytterligare ansvar kanske kan ge en belöning, som motivation, eller ha gemensamma städdagar då alla i hela familjen hjälps åt. Att tvinga en motvillig tonåring att dammsuga hela huset kanske inte är bästa sättet att få en tonåring intresserad av hemarbete.

Vad gör man med tonåringar som fastnar framför datorn?
– Om datorspelandet går ut över kompisar och skolarbete är det dags att sätta gränser. Det kan också vara viktigt att ta reda på vad datorspelandet står för. Kanske tonåringen är deprimerad, har svårt att hänga med i skolan och omgivningens krav. Att spela datorspel kan vara ett sätt att fly ifrån det som är svårt och jobbigt.
Prata och visa hur mycket ni bryr er om ert barn. Min erfarenhet är att tonåringar ofta behåller sina problem för sig själva eftersom de tror att föräldrarna inte har tid för dem.

Min tonåring vill absolut inte gå med till kyrkan, vad gör jag då?
-Att tvinga någon till kyrkan är ingen bra uppfostringsmetod. När tonåringen upptäcker att kamraterna inte tror på Gud eller går i kyrkan, utsätts också deras egen tro för prövning.
Diskutera med dem, försök förstå varför de inte vill gå till kyrkan. Gör gärna något mer av kyrkbesöket, diskutera predikan efteråt och fråga vad tonåringarna tycker. Intressera dig för deras åsikter.

Hur förhindrar jag att min tonåring hamnar i dåligt sällskap?
– Håll koll på tonåringens vänner, bjud hem dem, be dem att berätta lite om sig själva.
Om du märker att tonåringen börjar smita ut på nätterna och att det går mycket pengar är det bra att skärpa kontrollen, men om du vet att din tonåring är ute med vänner du litar på är det bara att inse att din tonåring nu är på väg att bli stor.

Är det normalt att tonåringar bara sitter hemma med familjen och verkar nöjda med det?
– Skolan är krävande i dag och många har också krävande fritidsintressen. Om tonåringen inte verkar bekymrad över att ha få eller inga vänner, så behöver föräldrarna inte heller grubbla över det.

När är ungdomar mogna att själva stanna hemma, medan föräldrarna åker på semester?
– Ungdomar som fortfarande går i grundskolan bör inte vara hemma ensamma längre perioder. Det beror förstås på om någon annan vuxen finns i närheten, men det är inte säkert att den kaxiga tonåringen är lika modig när han eller hon ska somna ensam.
Tonåringarna bör förstås också vara så mogna att de inte inbjuder alla sina vänner när de väl har huset för sig själva.

Hur pratar man om sex med en tonåring, om man själv tycker att sex bara tillhör äktenskapet?
– Som förälder kan man alltid säga vad man tycker, men man kan inte förvänta sig att barnen har samma värderingar. Det gäller att lyssna på ungdomarnas argument.

Ska tonåringar få sova över hos kamrater av motsatt kön?
– Om man som förälder anser att sex tillhör äktenskapet kan man i rimlighetens namn inte gå med på att tonårspojken eller tonårsflickan sover över hos sin flick- eller pojkvän.
Det kan också vara bra att veta att vissa tonåringar känner stöd om de får ett förbud av sina föräldrar, de kanske inte själva riktigt vill men känner tryck från kamrater eller sin partner.

Hur förhindrar man tonåringar att dricka, röka och snusa?
-Alla vet att alkohol, droger och tobak är skadligt för hälsan. Vädja till ungdomarnas förstånd, det kan till och med löna sig att dra in månadspengen, eftersom man som förälder kan motivera att man inte vill vara med och betala för saker som uppenbarligen skadar deras hälsa.

Text: MAJKEN-ÖST SÖDERLUND

Detta är en artikel hämtad från Svenska Journalen (Nummer 9, 2007), en bilaga till tidningenDagen.