Plantera Guds goda ordning

En del menar att Sverige faller sönder inifrån. En fullt så pessimistisk syn delar jag personligen inte, men läget är allvarligt. Vi har monterat bort Gud och Guds värderingar från vårt samhällssystem, vilket nu tydligt får konsekvenser på det moraliska området, inte minst vad gäller den goda fina sexualiteten. Det som kanske var praxis för 10 eller 20 år sedan även om det inte var accepterat av vuxenvärlden, uppmuntras nu från högre ort. Vi lever i en tid då moraliska gränser suddas ut och skyddsstaketen bryts ner. Lösningen är inte att leverera moralkakor, men väl att börja lägga grunden på nytt. Plantera Guds goda ordning i de som om 10 år är ungdomar, i de som om 20 år fungerar som trendsättare och tongivare; och om 30 år är de som leder vårt samhälle. Det sägs att man inte kan lära en gammal hund att sitta. Jag vägrar tro det, men det effektivaste i vilket fall är att börja forma hunden som valp. Vi kan stånga oss blodiga genom att försöka vända samhällsskutan rätt, men för att hoppets låga hela tiden skall brinna behöver vi tänka långsiktigt. Vi lever inte i framtiden, men det är nu vi formar den. Den övertygelsen är det som bär Eunike och utifrån den övertygelsen utgår allt dess arbete.

En ny generation
Om vi vill se en ny generation ta över när vi går i livspension så måste vi idag ge vår tids föräldrar allt det stöd de behöver och efterfrågar. Att vara förälder har aldrig varit lätt, men det som sker idag är att vi matas med så oerhört mycket intryck, åsikter och tankeströmningar att vi blir desillusionerade. Vi som föräldrar behöver därför få en stadig grund att stå på. Och om vi redan har den grunden behöver vi få bekräftat att den grunden på ett utmärkt sätt kan fungera som redskap i föräldraskapet. Genom att föräldrar planterar det goda de tagit emot från sina föräldrar, kan trons liv växa, förökas och inkorporeras i en ny generation. En generation som i sin tur kan förmedla evangeliet om världens ende frälsare och Herre till sin generation.

Ge föräldrar det de efterfrågar
Vi tror stenhårt att barnen är vår framtid. Och de som formar barnen formar framtiden. Och vi tror att det är föräldrarna som har den kallelsen. Därför kommer vi att ge allt för att ge föräldrar det de efterfrågar och behöver. Vi kommer också att arbeta för att bilda opinion för att föräldrar skall få det stöd de behöver av samhället, kyrkor och församlingar. För vi vill vara med och forma framtiden och det effektivaste sättet är genom att ge stöd till vår tids föräldrar.

Carl-Henrik Karlsson