Mammor som ber för sina barn

En timme i veckan samlas mammor över hela världen för att be för sina barn och deras skolor, lärare, skolpersonal och klasskamrater.  ”Mom In Touch International” finns i 120 länder och i Sverige kallas detta ekumeniska nätverk ”Mammor i kontakt”

Två eller tre mammor, mor- och farmödrar och kvinnor som tror att bön förändrar möts en timme i veckan för att tillsammans be för sina barn, från förskolebarn till vuxna barn på universitetet.
De ber att barnen ska ta emot Jesus som Herre och frälsare, och att de ska kunna stå fasta i sin tro. De ber för barnens skolor, deras lärare och annan personal, och även att lärarna och andra elever ska komma till tro på Jesus. De ber också att skolorna ska ledas enligt de bibliska värderingarna och ha god moral.

Kort sagt, bönemötena fokuserar på barnens skolor och mer av Jesus i barnens liv och skola.

Allt började med en mamma vars barn strax skulle börja 7:an i skolan, hösten 1984. Fern Nichols bad Herren om beskydd över dem, och hon bad att Herren skulle hjälpa dem att klart se skillnaden mellan rätt och fel – och hjälpa dem att välja rätt. Men bördan av att be för sina pojkar blev för överväldigande för Fern Nichols och hon bad Gud att leda henne till en annan mamma som ville be tillsammans med henne för barn och skola. Veckan därpå började första mötet med flera mammor som ville be. Fler grupper startades, och konceptet spreds från land till land.
Vid ett av mötena i Sverige var Anette Berg, numera regionsledare i Stockholm, med för första gången. Hon förstod direkt att detta var något för henne och började genast arbeta för att sprida det vidare i Sverige, och tack vare att Ulrika Ernvik översatte studiehäftet till svenska startades allt fler grupper i Sverige. Mammor i kontakt fortsätter att spridas, och hösten 2008 hålls en jubileumskonferens i Schweiz för hela Europa, där grundaren från USA kommer för att inspirera.

Gå in på deras hemsida och se vart grupperna hålls, gå med i en grupp och börja be för dina barn och deras skola! Eller starta en ny grupp nära dig och hjälp till att uppfylla Fern Nichols dröm:

-Tänk den dag två eller fler mammor möts varje vecka i bön för barnen på varenda skola!

Vittnesbörd från Mammor i kontakts hemsida

En tonårsmamma

Jag är en kvinna som har en tonårsson som det började gå snett för när han kom i tonåren. Han började skolka. Vårterminen i sjuan skolkade han i princip hela terminen. Han var ute på kvällarna och kom i dåligt sällskap. Det var på väg att gå riktigt dåligt.

Det var för ca två år sedan som jag kom med i en Mammor i Kontakt- grupp. Jag tog upp min sons situation i bönegruppen och vi bad konkret för olika saker som han behövde. Jag fortsatte att varje kväll be för honom och hans kompisar efter 4-stegs principen som jag lärt mig i gruppen .

Idag har han en helt annan situation. Han sköter skolan. Han har slutat skolka. Han är hemma varje kväll och vill inte gå ut på kvällarna längre. Han har några bra kompisar som kommer hit och är här på kvällarna. Vi ber just nu Gud om vägledning i valet av gymnasium.

Jag tackar Gud för allt han gjort för mig och min son.

Tacksamma Mammor

I skolan som våra barn går i har man haft som tradition att fira Halloween. Vi ville inte att våra barn skulle vara delaktiga i detta så vi bad Gud om hjälp. Gud hör bön! Inte nog med att våra barn inte behövde delta, ledningen för skolan beslutade att firandet skulle inställas helt.

En Glad Mormor

Mitt barnbarn i tredje klass började mobba andra barn och blev lite ledare för en grupp som hittade på elakheter och dumheter. Vi bad i mamma-gruppen för situationen.
Två veckor senare kom vårt bönesvar. Lärarna, som var insatta i situationen, samlade de berörda föräldrarna och presenterade en princip baserad på belöningar. Om man gjorde eller sa något snällt fick man en stjärna.
När lärarna genomförde idén så blev situationen i klassen helt förändrad. Mitt barnbarn som tidigare ledde gruppen med mobbare leder nu stjärnligan.

Mammor i Kontakts hemsida

Kristen Förälder