Är det fel att tappa humöret?

Är det fel att tappa humöret? Tja, se på Jesus, han tappade humöret många gånger.

 Men det var oftast helt rätt i sammanhanget. Se bara på Markusevangeliet 11: 15-19, då Jesus välte bord inne i templet i Jerusalem. Han blev så arg på de som gjort om det heliga templet till en marknadsplats. Till ett ”rövarnäste” som han uttryckte det. Jesus tappade humöret och gormade på dem, men kanske lärde de sig något, och förstod att man inte gör så. Ibland måste man markera ordentligt, säga ifrån på skarpen. Det vet nog alla som har barn…Jesus som gjorde sitt allra bästa i sitt arbete med att undervisa sina lärjungar, la ner all sin kraft i det, som försökte i det längsta ha tålamod med lärjungarna, sa så här till sina lärjungar, säkert med en riktigt irriterad röst:

”Hur länge ska jag behöva stå ut med er, ni trossvaga?” (Markusevangeliet 9:19.)

Till och med den bästa tappar tålamodet ibland! Men man får för den sakens skull inte låta all agression och ilska gå ut över barnen. Och absolut inte reta upp barnen. Vårt jobb som föräldrar är att fostra och vägleda, det får vi hålla fast vid och försöka tränga undan ilska och dåligt humör så gott det går.

Efesierbrevet kapitel 6, vers 1-4
Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull, det är er skyldighet.
Visa aktning för din far och din mor, det är det första bud som följs av ett löfte:
så att det går dig väl och du får leva länge på jorden.
Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dom efter Herrens vilja.