Läs i Bibeln om Jesus och barnen

Barnen var både älskade och betydelsefulla för Jesus. Här är några av de bibeltexter som berör Jesu möten med barnen:

  • Jesus kom till världen som ett barn (Luk 1:66, 2:17)
  • Jesus uppenbarar sanningar för barnen (Matt 11:25, Luk 10:21)
  • Jesus bekräftar barn (Matt 18:2, Luk 1:17, 9:47)
  • Jesus tar hjälp av barn (Matt 18:5, Mark 9:37, Joh 6:9)
  • Jesus välsignar barn (Mark 10:16)
  • Jesus ber för barn (Matt 19:13)
  • Jesus rör vid barn (mark 10:13, Luk 18:15)
  • Jesus helar barn (Luk 8:42, 54, Joh 4:49)