Vad står på med allt som är nere?

Vem får dig nedstämd? Den där pojken på skolan? Den där flickan i kyrkan? Någon i din familj? Finns det någon i ditt liv som aldrig tycks ha ett endaste gott ord att säga till dig? Vad du än gör är det aldrig nog. Du duger inte. Det är som att du måste leva upp till någon outtalad standard. Han påminner dig om ditt förflutna. Du tar ett steg framåt och hon puttar dig två tillbaks. När du påpekar hur mycket du har förändrats påpekar den här personen hur mycket du har kvar att ändra på.

  I sitt brev till invånarna i Galatien skrev Paulus för att varna kyrkan i Galatien för denna typ av dömande.

När Jesus konfronterade någon angående hans eller hennes synd, visste Paulus att han gjorde det av barmhärtighet. De Jesus var hårdast mot var de laglärda fariseerna.

  Paulus visste att:

  • Laggärningar kräver perfektion från oss. Nåden erbjuder Kristi perfektion.
  • Laggärningar begränsar barmhärtighet. Nåden ger oss obegränsat av det.
  • Laggärningar hänvisar till lagen. Nåden hänvisar till korset. Laggärningar kräver. Nåden uppmuntrar.
  • Laggärningar fördömer. Nåden förlåter.
  • Laggärningar påminner. Nåden glömmer bort.
  • Laggärningar sänker. Nåden lyfter upp.
  • Laggärningar håller inne med kärlek. Nåden är kärlek.

När Paulus skrev till kyrkorna i Galatien kände han till de skador laggärningarna kunde göra och redan gjorde. Han kände också till styrkan i nåden. Han ville att invånarna skulle vandra i nåd. Han vädjade till dem att inte låta laggärningarna avskräcka dem. Han ville att de skulle fokusera på vad Jesus hade gjort på korset istället för att fokusera på vad de kunde göra för att någonsin förtjäna det offret. Han visste att när Jesus sa, ”Det är fullbordat”, var det fullbordat.

 

Tankar att fundera på:

Varför tror du att laggärningarna gjorde Paulus så frustrerad?

Har du stött på några laggärningsattityder? Hur är nåden i jämförelse med sådana attityder?

 

Dagens dekal:

Man får ingen räkning
när man får en present.

 

Ord att stå på:

”Om arvet berodde på lagen kunde det ju inte längre bero på löftet. Men nu är det genom sitt löfte som Gud har skänkt arvet åt Abraham.” Galaterbrevet 3:18

 

Hej igen, Gud…

Gud, tack för att din nåd är… häpnadsväckande.

 

Vem har lagt citroner bland Andens frukter?
Martha Bolton
KM & Bornelings