Sound Bites

Inom den politiska världen i USA används ofta uttrycket ”sound bites”. Vad är ett ”sound bite”? ”Sound bites” är små utdrag av politiska tal eller intervjuer som är bra att använda på nyheterna eller i andra TV-program. De summerar det viktiga i talarens tal eller hans eller hennes åsikt med bara ett fåtal ord.

 Om budskapet i evangeliet skulle summeras och göras ”sound bites” av, skulle det kunna låta ungefär såhär:

 

Gud skapade.
Fienden frestade.
Synden trädde in.
Gud blev besviken.
Dom fastslogs.
Människan förvisades.
Nåd var nödvändig.
En plan sattes i verket.
Jungfrufödelse.
Världens Frälsare.
Perfekt Son.
Folkmassan hyllade.
Kristus blir förrådd.
Trettio silvermynt.
Vänner gömmer sig.
Spikar hamras.
Heligt offer.
Vaktad grav.
Uppstånden!
Förlåtelse köpt.
Nåd erbjuden.
Fantastisk kärlek.

 

Tankar att fundera på:

Vilka ”sound bites” skulle du använda för det evangeliska budskapet?

Varför tror du att det är viktigt att låta det evangeliska budskapet vara enkelt, precis så som Gud hade menat att det skulle vara?

 

Dagens dekal:

Det evangeliska budskapet?
Gud älskade.

 

Ord att stå på:

”Men inte ett ögonblick gav vi efter för dem och underordnade oss, för evangeliets sanning måste bevaras åt er.”
Galaterbrevet 2:5

 

Hej igen, Gud…

Tack Gud, för ditt enkla och otroliga budskap om kärlek.