Personlighetsförändring

”Han kommer aldrig att ändra på sig.”

”Det finns inget hopp för henne.”

”Varför slösa vår tid på dem?”

”Hopplös.”

Känner du någonsin så om någon du känner? Hon kanske har brutit mot åtta av de tio budorden. Det kanske är fjärde gången han försöker ändra på sig och fjärde gången han misslyckas. Varför ens bry sig? Den sortens människor är hopplösa, med stort H.

  Eller?

  Låt oss ta en titt på en del av de ”hopplösa” människor som förändrades efter att ha mött Herren.
Först har vi kvinnan vid brunnen. Kommer du ihåg henne? Hon hade redan varit gift fem gånger och levde nu med ytterligare en ny man. Det låter som någon som har ställt till sitt liv ganska rejält, eller hur? Vad sa Jesus till henne? Ältade han allt det hon inte var? Han erbjöd henne förlåtelse, inte mer skuld; levande vatten, inte fördömande.

  Och hur var det med kvinnan som var otrogen? En klunga hade redan samlats runt henne med stenar i händerna, redo att stena henne till döds. Jag skulle tippa på att hennes vänner, om hon hade några, skulle tycka att det såg ganska hopplöst ut för henne då. Men vad gjorde Jesus? Gick han därifrån och lämnade henne ensam?

  ”Jag önskar att jag kunde hjälpa dig, men du har verkligen bara dig själv att skylla.”

  Nej. Han övergav henne inte. Men vänta lite. Hon var skyldig. Den tidens lagar sa tydligt att hon skulle bli stenad för sitt brott.

  Det är sant. Men det var innan de hopplösas Gud kom in i bilden. Jesus visade klungan att samtidigt som det var så att kvinnan var skyldig, var de skyldiga också. Kanske inte till otrohet, men till andra saker som är precis lika illa i Guds ögon – stolthet, avund, att bära falskt vittnesbörd, skvaller, girighet. Han fick anklagarna att tänka efter vad de själva var skyldiga till, och inbjöd sedan den av dem som var utan synd att kasta den första stenen. Ingen gjorde det förstås, för den enda utan synd var Jesus, och han hade inte för avsikt att kasta några stenar.

  Hopplösa människor? De kanske känner sig hopplösa, och vi kanske ser dem som hopplösa, men de är inte hopplösa. Inte efter att Jesus kommer in i bilden.

 

Tankar att fundera på:

Har du någonsin tyckt att någon var hopplös?

Tror du nu att Gud kan ändra den personens hjärta?

 

Dagens dekal:

Naken omsluter alla synder lika mycket —
de av de som står anklagade
och de av de som anklagar.

 

Ord att stå på:

”Det enda de hade hört var att »han som en gång förföljde oss förkunnar nu den tro som han förut ville utrota.”
Galaterbrevet 1:23

 

Hej igen, Gud…

Tack Gud, för att du kan förändra hjärtan.