Myrstacken

NÅGRA VÄNNER TILL oss hade köpt ett gammalt hus ute på landet. Tomten var som en mindre park med uppvuxna fruktträd, buskar och ett stort uthus för både förråd och verkstad. I ena änden av tomten fanns till och med ett litet gulligt lusthus. Det enda man möjligen kunde sakna var ett garage för bilarna. Redan första sommaren bestämde sig familjen som köpt huset för att ta tag i projektet. Problemet var att garaget egentligen bara kunde stå på ett enda ställe och just där fanns en jättelik, meterhög myrstack. Flera gånger stod familjen borta vid myrstacken utan att riktigt veta vad de skulle göra. Till sist kontaktade de ett företag som jobbade med insektsbekämpning. Ett par dagar senare skramlade bilen in på gårdsplanen med full besprutningsutrustning. Familjen förklarade sitt bekymmer:

  -Kan man gräva upp myrstacken och flytta den till en annan del av tomten, frågade de? Trots allt bodde myrorna här innan vi kom hit. Dessutom är de ju betydligt fler.

  Mannen från bekämpningsbolaget skakade misstroget på huvudet.

  -Nä, sa han. Myrstackar är som isberg, mycket av stacken finns under jord. En sådan här stack går aldrig att flytta. Det skulle inte fungera.

  -Vad ska vi göra då? utbrast kvinnan.

  Besprutningsmannen gick ett varv runt den väldiga myrstacken. Sedan stannade han och ryckte obekymrat på axlarna.

  -Häll på bensin och bränn upp skiten, sa han. Det är enda sättet att bli av med den.

  Och så vände han på klacken och körde därifrån.

  När vi kom dit och hälsade på berättade familjen om sitt dilemma. En lång stund stod vi vid den stora myrstacken och såg tiotusentals myror arbeta med olika sorters projekt och uppgifter.

  -Tänk om vi kunde varna dem, sa mannen till sist. Jag skulle vilja lägga mig på knä och ropa till dem att de måste flytta sig, tala om att vi tänker bränna ner stacken och att det kommer en stor grävskopa som ska bygga garage här. Till dess måste alla vara borta.

  Han skrattade åt sina egna tankar.

  -Det går ju inte, sa han. Myror kan inte förstå människor. Enda sättet att få dem att fatta är väl om vi kunnat förvandla oss själva till myror. Då skulle jag gå runt i stacken och berätta för dem att alltihop ska brännas och att alla myrorna måste ge sig av till en annan del av tomten.

  Han bet sig tankfullt i underläppen.

  -Fast jag är inte säker på om de lyssnat då heller.

  Familjen återvände till huset för att göra i ordning fika. Jag stod kvar vid myrstacken en stund.

  -Det är detta kristendomen handlar om, tänkte jag. Inte att Jesus var en god människa bara – eller ens en stor profet. Det kristendomen envist och enträget trott på i två tusen år är att den Gud som skapat världsalltet till sist valde att själv stiga ner och bli människa. Om steget är stort för en människa att bli myra, måste steget varit ofantligt mycket större för Skaparen av hela detta närmast ändlösa universum att bli en liten människa. Ändå var det just detta ofattbara Jesus gjorde! Universums skapare kunde inte komma till oss som Gud. För att vi skulle förstå, för att hans budskap skulle bli gripbart, var han tvungen att göra sig själv till människa. Och födas i ett stall. Gud gjorde det för att vi skulle se hans omsorg, ana hans förlåtelse och kärlek. Fast alla lyssnade ju inte på honom heller …

  Vi drack vårt kaffe. Det blev inte mer prat, varken om garaget eller om myrstacken. När vi kom tillbaka året därpå hade familjen inte ens påbörjat projektet. – Ska ni inte bygga något garage? frågade jag.

  -Vi skaffade motorvärmare istället, förklarade pappan. Det blev både billigare och enklare.

  -Var det för myrornas skull? frågade jag.

Mannen log gåtfullt mot mig.

  -Vi hittade ju inget sätt att varna dem, svarade han stilla.


Bibeln – GT JES 9:2-7

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta skall brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste. Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse skall göra detta.

Bibeln – NT  FIL 2:5-11

Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

 

Fundera vidare

Tanken att Gud blev människa är en av kristendomens viktigaste lärosatser – vad betyder det egentligen? Varför kan man inte förstå Gud ändå?

Vilken del tycker du är lättast/svårast – att Jesus var Gud eller att han var människa?

Hur tänker du om undren Jesus gjorde? Att han botade och uppväckte döda?

Finns det något Jesus sa eller gjorde som blivit viktigt för dig? På vilket sätt tror du att Jesus ville visa oss Gud och Guds vilja?

Hur ska man få andra människor att förstå vem Jesus var, vad han ville och gjorde?

Psalm     SVPS 38

För att du inte tog det gudomliga dig till en krona, för att du valde smälek och fattigdom, vet vi vem Gud är.

För att du lydde fram till det yttersta – döden på korset, vet vi vad seger, vet vi vad väldighet, vet vi vad Gud är.

För att du nedsteg hit till de plågade, hit till de dömda, vet vi att ingen ensamhet finnes mer, vet vi var Gud är.

Därför skall alla sargade, döende, alla de dömda, säga med alla heliga, saliga: Jesus är Herre.

Därför skall alla världar och varelser, allt som har varit, är och skall komma, en dag bekänna det: Jesus är Herre.

 

BÖN   –  TICHON AV ZADONSK

Jesus, när du kom i världen för alla folk, då kom du för mig, för jag är en av folket.

När du kom för att finna de förlorade, då kom du för att finna mig, för jag är en av de förlorade. Du måste komma till världen som ett litet barn och utstå fattigdom, nöd och fara, för att kunna nå mig. Du måste vandra på dammiga vägar, utstå hån och förföljelse, för att kunna nå mig.

Du måste lida och dö på ett kors, för att kunna nå mig. Förlåt mig min envisa stolthet, att jag har låtit dig lida så mycket möda och plåga, för min skull.

Din nåd ska följa mig alla dagar i mitt liv.
Med den evige Fadern och den heliga Anden i all evighet.

 

Citat

Utan barnet i krubban skulle Gud förbli den store Okände.
LUDWIG IHMELS

 

Han behövde bergens avskildhet och nattens stillhet till samtal med Gud. Vad Kristus behövde, kan inte heller vi undvara.
IAN MACLAREN

 

I himlen är en ängel ingenting märkvärdigt.
GEORGE BERNARD SHAW

Under Ytan II
Torgny Wirén
Cordia