Jag kan inte

 • Jag kan inte veta allting, men jag vet att Gud är trofast.  Jag kan inte se in i framtiden, men jag vet att Gud styr över den.
 •   Jag kan inte vara överallt, men jag kan vara någonstans … och göra någonting bra.
 •   Jag kan inte ändra på någon annan, men jag kan ändra min attityd och inställning.
 •   Jag kan inte ha alla svar, men jag vet Svaret, och det är allt jag behöver veta.
 •   Jag kan inte lösa alla problem i världen, men jag kan vara del av en lösning.
 •   Jag kan inte ändra historien, men något jag gör kan ändra någons framtid.
 •   Jag kan inte ge all den uppmuntran någon behöver, men jag kan ge en del av den.
 •   Jag kan inte bära på alla andras problem, men jag kan bära en del.
 •   Jag kan inte vara medveten om alla behov, men jag kan vara medveten om ett och göra mitt bästa för att tillfredsställa det.
 •   Jag kan inte höra alla som gråter, men jag kan höra en och försöka trösta den.
 •   Jag kan inte gå överallt, men jag kan gå till ett ställe och hjälpa till.
 •   Jag kan inte göra om gårdagen, men jag kan se till att morgondagen blir bättre.

Tankar att fundera på:

Skriv en lista över saker du kan göra för att förändra din värld.

Varför tror du att det är så att det inte är storleken på det du gör som är viktig, utan det faktum att du faktiskt gör någonting?

Dagens dekal:

Gör lite — förändra mycket.

 

Ord att stå på:

”…men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig.” Galaterbrevet 2:20

 

Hej igen, Gud…

Herre, hjälp mig att inte förlita mig till en önskebrunn istället för till dig.

Vem har lagt citroner bland Andens frukter?
Martha Bolton
KM & Bornelings