Anpassningar

Har du någon gång anpassat ditt beteende så att du passar in i ett visst gäng? Har du någon gång kommit på dig själv med att inte göra eller säga vissa saker som du normalt sett skulle göra eller säga för att någon annan var där och du var rädd för vad han eller hon skulle tycka?

  Paulus pekar på det hyckleri som han träffade på hos vissa troende som ändrade sitt vanliga beteende för att rätta sig efter de laggärningsattityder som fanns omkring dem. Paulus ville att de skulle vara konsekventa. Om evangeliet verkligen handlar om nåd, vilket det gör, ville Paulus att de skulle vara ärliga angående det. Han kände att när de sa en sak och gjorde en annan var detta hyckleri.

  Känner du att du har vissa standards för andra människor, och andra standards för dig själv?

  Vet vad du tror på och ge andra människor samma nåd och förlåtelse som du själv vill ha. Var samma människa vem du än är med.
Ändra inte på dina övertygelser.

Tankar att fundera på:
Varför tror du att det är viktigt att vara konsekvent när det gäller Gud?
Varför är det viktigt för dig att Gud är konsekvent?

Dagens dekal:
Tro borde inte vara lätt att ändra på.

Ord att stå på:
”Ty innan det kom några från Jakob brukade han äta tillsammans med hedningarna, men när de hade kommit ville han inte vara med längre utan drog sig undan …”
Galaterbrevet 2:12a

Hej igen, Gud…
Herre, hjälp mig att inte spela upp för min publik, utan att istället vara konsekvent när det gäller min tro.

 
Vem har lagt citroner bland Andens frukter? Martha Bolton, KM & Bornelings