Vi kan se den Helige Andes verkningar

Det är underligt med vinden. Den är osynlig och ändå märker vi den. Själva vinden kan vi inte se men vi behöver aldrig tvivla på att den finns när det blåser. Vi kan märka vinden mot vår kropp. Vi kan höra att det susar i träden. Men ingen har sett själva vinden.

Så är det också med den Helige Ande. Vi kan inte se honom, men det han gör kan vi se. Vi behöver aldrig tvivla när han har varit närvarande. Vinden blåser vart den vill, och du bör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden. (Joh 3:8) I trosbekännelsen säger vi: ”Vi tror på den Helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.”

Den heliga allmänneliga kyrkan finns här på jorden. Den består av alla de människor som tror på Jesus och följer honom. Jag hoppas att du själv är en sådan människa. Då är du ett synligt bevis på den osynlige Andens arbete.

De heligas samfund är den gemenskap som kristna människor har med varandra. Det är inte alltid som vi märker det lika mycket, men vi har något särskilt tillsammans med dem som också är kristna. Alltså ännu ett område där vi märker något som den Helige Ande har gjort.

Syndernas förlåtelsefinns inte inne i oss. Syndernas förlåtelse finns i Guds hjärta. Ändå är det något vi kan uppleva. Vi kan bli jublande glada när Gud förlåter oss. Och vi vet hur skönt det känns när en kamrat förlåter oss.

De dödas uppståndelse har vi som kristna ännu inte upplevt. Men en dag ska vi få uppleva det. I sitt eviga rike ger Gud alla sina barn en ny kropp som liknar den vi har nu men utan fel, handikapp, sjukdom och död.

Det eviga livet är inte en flyktig tillvaro på ett ljusröst moln. Det livet är som i Paradisets lustgård på en ny jord, där allt är fullkomligt. Vackra djur, nyttiga växter, rent vatten, goda böcker, spännande fotbollsmatcher och syndfria människor.

Ja, alla delarna av den tredje trosartikeln handlar om att Guds osynlige Helige Ande gör något som vi märker – och som vi kan tacka Gud för.

 

Ge vidare!
Carsten Hjort Pedersen
BV-förlag