Världens starkaste man är dig nära

Det är skönt att vara bekant med en stark man. Du har kanske hört små barn stå och skryta om att de känner en som är så stark, att han kan lyfta en bil – eller en som är så stark att han kan klå upp alla andra.

  Men det räcker inte med att man känner en som är stark. Han bör ju också vara i närheten när man behöver honom. Vad är det för nytta med att känna världens starkaste man om han inte finns där när man är i fara?

  Jesus är den starkaste mannen i världen, för han säger: ”Mig är given all makt i himmelen och på jorden.” (Matteusevangeliet 28:18.) Jesus är också alltid i närheten. Ja, han är närmare sina lärjungar än deras egen skugga. För han säger också: ”Jag är med er alla dagar intill tidens ände.” (Vers 20.)

  Jesus är alltså den starkaste och den närmaste för alla sina lärjungar i alla tider. Så är det, inte bara för att vi ska vara trygga, utan framför allt för att vi ska berätta för andra om Jesus. Jesus säger: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar.” (Vers 19.)

  Eftersom världens starkaste man är oss helt nära kan vi gå frimodigt. Mission handlar om att göra Jesus känd såväl i främmande länder som av de människor vi lever ibland. I båda situationerna kan vi vara trygga och frimodiga.

  Kanske Jesus vill att du ska resa ut som missionär. Har du tänkt på det? Under alla omständigheter vill han att vi ska vara missionärer i vardagen – i skolan, på arbetet, i idrottsklubben, bland grannar och kamrater.

  Han som har all makt är med oss alla dagar.

 

Ta emot det eviga livet!
Carsten Hjort Pedersen
BV-Förlag