Vår talman

Statsministern har en talman. Kungen har också en talman. En sådan uppträder ibland i stället för statsministern eller kungen.

  Talmän — som också kan vara kvinnor — har till uppgift att tala på en annans vägnar. De säger inte något som de själva har hittat på, utan de ska berätta och förklara vad statsministern eller kungen anser om en sak eller hur han har tänkt göra.

  Man kommer ofta inte ihåg namnet på en talman. Hans uppgift är ju inte att själv stå i centrum eller själv hitta på det han ska säga. Han har till uppgift att på bästa möjliga sätt inför andra tala i en annans sak.

Gud har gett oss en sådan talman. Ja, inte bara en utan två. En som för fram vår sak inför Gud och en annan som talar om för oss Guds vilja.

  Den förste talmannen är Jesus Kristus. I 1 Joh 2:1-2 står det: Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern —Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Jesus för vår talan inför Gud. Det gör han alltid, därför att han alltid står hos Gud med sitt offer, det vill säga med sin död för våra synder. Han säger att vi är rättfärdiga därför att han är rättfärdig. Han är som en god, stark bror hos vår himmelske Far.

  Den andre talmannen är den helige Ande. I Joh 14:26 står det: Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Den helige Ande talar om för oss Guds vilja. Han är osynligt närvarande i världen, i den kristna församlingen och i de troendes hjärtan. Han använder alla möjliga tillfällen till att påminna oss människor om allt det som Jesus har sagt. Den helige Ande riktar inte ljuset mot sig själv. Han är en talman som har till uppgift att påminna oss om allt det som kommer från Gud.

  Statsministerns talman kan ha många brister. Kungens talman kan bli avskedad för att ha begått ett brott. Våra två talmän har inga brister och begår aldrig några brott. Låt oss tacka Gud för det!

 

Ge vidare!
Carsten Hjort Pedersen
BV Förlag