Så som vi också förlåter dem som är skyldiga oss

Det var en man som tjänade hos en kung. Han var skyldig kungen 10 000 talenter. Det var en mycket stor summa. Tjänaren skulle behöva arbeta minst 5000 år för att kunna betala sin skuld.

  När kungen begärde att skulden skulle betalas, föll tjänaren ner för hans fötter och bad om uppskov. Men han fick mycket mer än så, för kungen kände medlidande med tjänaren och lät honom slippa betala hela den enorma skulden.

  När mannen lämnade kungen träffade han en medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Det motsvarar cirka 4 månaders arbete. Då tjänaren begärde att få pengarna genast, bad den andre om uppskov. Men det ville tjänaren inte ge honom, och när mannen inte kunde betala hela summan, satte tjänaren honom i fängelse.

  När kungen fick veta detta, blev han mycket arg. Han kallade till sig den förste tjänaren och satte honom i fängelse till dess att han betalade vad han var skyldig. Vi är som den förste tjänaren. Vår skuld till Gud är gränslös. Vi är skyldiga honom kärlek av hela vårt hjärta. Vi är skyldiga honom att vi älskar våra medmänniskor. Vi är skyldiga honom betalning för alla våra brott mot hans bud. Men vi har inget att betala med.

  Men Guds förlåtelse är också gränslös. Han lät Jesus betala hela skulden. Vi behöver inte arbeta i 5 000 år för att bli fria. Vi är redan nu fria, och den friheten varar i evighet.

Därför är det helt orimligt om vi skulle uppföra oss som den förste tjänaren. Det vi är skyldiga varandra är begränsade summor. Kanske har Martin retat dig. Kanske har Lena ljugit för dig. Kanske har Christian lånat din cykel utan att fråga om lov. Kanske har Kerstin sprungit ifrån ett avtalat möte. Men detta är trots allt begränsade skulder i jämförelse med vad du är skyldig Gud. Om kamraterna kommer och ber dig om förlåtelse, finns det ingen annan utväg än att förlåta dem. För tänk efter hur mycket Gud har förlåtit dig!

  Om vi inte vill förlåta en medmänniska hans eller hennes lilla skuld till oss, så slutar det med att vi själva mister Guds stora förlåtelse.

 

Ta emot det eviga livet!
Carsten Hjort Pedersen
BV Förlag