Övertramp!

I längdhopp gäller det att kunna hoppa långt. Man ska ta en väldig sats, springa och försöka komma så långt som möjligt i sandgropen. Men det finns en linje precis framför sandgropen som inte får överskridas. I de stora tävlingarna har man lagt vax på denna linje, och på så sätt avslöjas det om den som hoppar har rört vid linjen. Om han har det, blir det övertramp. Denna linje är därför mycket viktig i längdhopp. Den avgör om hoppet är giltigt eller ej.

  Gud har gjort en linje i alla människors liv — även i ditt liv. Denna linje är de tio buden: Du ska inte ha några andra gudar. Du ska inte missbruka din Guds namn. Du ska hålla vilodagen helig. Du ska hedra din pappa och din mamma. Du får inte slå ihjäl. Du får inte bryta äktenskapet. Du får inte stjäla. Du får inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Du får inte ha begär till din nästa eller till något som hör till din nästa.

  Dessa bud ska vi leva efter. Gör vi inte det, så trampar vi över och då är våra hopp ogiltiga, det vill säga: vi drar på oss Guds vrede och dom. Därför är det enormt viktigt för en människa att leva efter Guds tio bud. Varje dag bör vi tänka på dem och se noga till att vi inte överträder dem.

  Det är bara den som noga försöker följa Guds bud, som själv upptäcker att han varje dag överträder dem, och det är den bittraste erfarenheten av alla. Om vi struntar i Guds bud, märker vi inte alls att vi överträder dem. Precis som längdhopparen, som inte bryr sig om linjen.

  Den som noga söker följa Guds bud kan få syn på en annan ”längdhoppare”: Jesus. Se, som han hoppar! Det blir aldrig övertramp när han hoppar. Aldrig bröt han ett enda av Guds bud. Ändå fick han domen för alla mina övertramp. På hans resultatlista står alla mina ogiltiga hopp. På min resultatlista står alla hans giltiga hopp. Detta ger lust till att följa Guds goda bud. ”Jag vill löpa dina buds väg, ty du tröstar mitt hjärta.” (Psaltaren 119:32.)

 

Ta emot det eviga livet!
Carsten Hjort Pedersen
BV Förlag