När Jesus kom till oss

Änglarna står så nära Gud,
kommer till oss med hans bud;
kom en dag till Maria,
sa: ”Du ska födaMessias!”

Också till Josef kom änglaord:
”Jesus ska födastill vår jord.
Ta nu hand om Maria,
snart så kommer Messias!”

Herdarna ute bland fåren satt.
änglarna kom, fast det var natt:
”Ni ska få fred och befrias,
nu har han kommit, Messias!”

 

”Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.” Luk. 2:6-7

 

En konstig plats i alla fall
att födas i ett gammalt stall.
Det var så fullt i alla hus
när Herren sände Världens ljus.

Han kom, den alla väntat på,
men fick sin bädd på halm och strå.
Och fåren bräkte, kon sa ”mu”.
En frälsare blev född just nu…
Ett barnaskrik, en far, en mor,
ett löfte: ”Se, han ska bli stor!”

 

Gud är alltid med
Anna Dunér
Libris