Lika och olika

Så många människor … Alla är lika och alla är olika. De flesta har fingrar, men inga har samma fingeravtryck. Alla har tankar, men inga tänker precis likadant. Man har olika kläder förstås, och olika språk. En del är fattiga. En del är rika. En del är ensamma. En del har hur många släktingar och vänner som helst. En del lyckas bättre, en del sämre. Men alla behövs och till var och en säger Gud:

– Kom ihåg att jag älskar dig!

Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Rom. 12: 4-5

 

Gud är alltid med
Anna Dunér
Libris förlag