Jonatan – en bra kamrat

David och Jonatan var goda vänner. Deras vänskap började när David kom i tjänst hos Jonatans far, kung Saul. De träffades och blev de bästa vänner. Jonatan kände sig starkt fäst vid David, och han älskade honom lika högt som sig själv.

  David blev snabbt mycket populär vid Sauls hov. Därför blev Saul avundsjuk och ville slå ihjäl honom. Men Jonatan fick reda på detta och varnade David för att han skulle kunna gömma sig. Senare lade Jonatan ett gott ord för David och fick sin far att sluta förfölja David — åtminstone till en tid.

  Vid en fest där David skulle ha varit med kom Jonatan underfund med att hans far på nytt önskade få David dödad. Jonatan försökte avråda honom, men Saul blev arg och hotade Jonatan med att om inte David röjdes ur vägen skulle Jonatan aldrig bli kung. Detta gjorde bara Jonatan ännu mer trofast mot David, och han varnade honom igen. Då måste David fly långt bort för att undkomma Sauls förföljelser.

  David irrade nu omkring i öknen för att gömma sig för Saul. Men även Jonatan satte sitt liv på spel när han sökte upp David. Han fick David att hämta nytt mod hos Gud och sa till honom: ”Du ska inte vara rädd, för min far Sauls hand kan inte nå dig.” Så blev det också. Saul fick inte tag på David.

  Så gick det en lång tid utan att David och Jonatan såg varandra, men vänskapen var inte bortglömd. I ett krig mot filisteerna dog både Saul och Jonatan. Då David fick veta detta, sjöng han en klagosång. En av verserna i denna sång lyder: ”Jag sörjer över dig, Jonatan, min bror, jag höll så innerligt av dig. Din kärlek var mig mer dyrbar än kvinnors.” Det var svårt för David att mista sin bäste vän!

  Jonatan borde egentligen ha sett David som sin värste fiende, för David fick ju den kungatron som Jonatan skulle haft efter sin far. Ändå förblev Jonatan trofast mot David. Denna berättelse har mycket att lära oss om vad en bra kamrat är, och hur stor betydelse ett gott kamratskap har.

 

Du kan läsa om Davids och Jonatans vänskap i Första Samuelsboken 18:2-4; 19:1-8; 20:1-42; 23:16-18 och Andra Samuelsboken 1:26.

 

Tag emot det eviga livet!