I Guds hus

Gud! Jag är så trött på de vackra bönerna och de gamla orden.
Allt jag vill säga dig är ju att jag behöver dig.
Allt jag vill be dig om är att du ska förstå mig.
Och allt jag vill göra för dig… nej! Allt vill jag göra för dig.

Kyrkor kan se ut på många olika sätt. Julias kyrka är av sten. Den är gammal och stor. När Julia går in i kyrkan är det som om alla ljud och allt bråk som finns utanför tystnar och försvinner. Hon sätter sig i bänken och det är tyst och lite kallt. Taket är högt, högt ovanför och det luktar spännande och ovanligt av fukt och nedbrunna ljus. Plötsligt bryts stillheten av att orgeln börjar spela och hela kyrkan fylls av musik. Alla reser sig, Julia också. Gudstjänsten har börjat!

Gud finns överallt, men i kyrkan är det som att hälsa på i hans eget hus. Julia knäpper händerna och ber: ”Nu är jag hos dig. Följer du med mig hem sedan?”
Och Gud svarar ja.

Jag faller ner, vänd mot ditt heliga tempel, och prisar ditt namn, du som är god och trofast. Ps.138:2

 

Gud är alltid med
Anna Dunér
Libris förlag
Nya musik