Han svalde en kamel!

En man sitter och äter soppa. Plötsligt får han syn på en mygga, som har förirrat sig ner i tallriken. Han lyckas fiska upp myggan, torkar skeden i servetten och äter vidare. Men helt utan att han märker det sväljer han senare en kamel, som också hade gömt sig i soppan.

  Ja men, det går väl inte!

  Nej, men i den andliga världen kan det gå så. Nämligen när vi förväxlar smått och stort. Det säger Jesus själv.

  Fariséerna på Jesu tid förväxlade ofta smått och stort. Till exempel gav de till templet en tiondel av allt vad de förtjänade. Det gällde till och med skörden i deras köksträdgårdar. Om de skördade 900 gram mynta, så gav de 90 gram till templet, och om de skördade 700 gram dill, så gav de 70 gram. – Det var det väl inte något fel i. Det var tvärtom påbjudet av Gud. Men samtidigt försummade de det i Guds lag som är viktigare, nämligen att vara rättfärdig, barmhärtig och trofast. Och detta förebrår Jesus dem för. De fiskar upp myggan men sväljer kamelen!

  I dag kanske vi handlar likadant. Man kan till exempel vara mycket plikttrogen med sina läxor i skolan och ändå vara med om att reta en kamrat som inte är så bra på att läsa. Eller man kommer alltid i håg sitt cykel-lyse, men man vill inte ha tålamod med sin lillasysters fel. Eller man kommer alltid ihåg att säga tack för maten när man är på födelsedagskalas, men man drar sig inte för att svika något man lovat en kamrat.

  Jesus vill inte att vi ska vara slarviga med småsaker, men han säger att vi måste känna skillnad på smått och stort. Vi ska bry oss mer om de stora och viktiga frågorna än de små och mindre viktiga. De stora, dem som vi ska tänka mer på, är rättvisa, barmhärtighet och trofasthet.

  Jesu ord om detta kan du hitta i Matteusevangeliet 23:23-24. (Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Ni blinda ledare, som silar mygg men sväljer kameler!)

Ta emot det eviga livet!
Carsten Hjort Pedersen