Guds skyddsräcke

Vet du vad ett skyddsräcke är? Det är de långa staket som är uppsatta längs motorvägens mittren. De ska förhindra att en bil kommer över på fel vägbana. Det skulle ju vara fruktansvärt om två bilar körde mot varandra med en hastighet över 100 km i timmen. Skyddsräcket hindrar mig också från att köra rätt in i en bropelare om jag skulle mista kontrollen över min bil.

  Om man inte visste bättre, skulle man kunna bli irriterad över sådana där skyddsräcken. De hindrar ju en bilist från att köra var han har lust. Skyddsräcket tvingar honom att bli på vägen.

Även om skyddsräcket kan kännas begränsande är det ändå en god uppfinning. Det skyddar både en själv och andra bilister.

  Gud har också satt ett skyddsräcke längs livets väg. Det är hans goda bud och förmaningar. Gud har inte satt detta staket för att irritera oss utan för att skydda oss. Guds bud kan hjälpa oss så att vi inte kör fel i livet.

  Till exempel förmanar Gud oss till vänlighet. Det är ett av de Guds skyddsräcken som gör livet gott att leva både för oss själva och andra. Ett annat av Guds skyddsräcken heter självbehärskning. Det är mycket viktigt både för oss själva och andra att vi lär oss att behärska oss så vi inte säger vad som helst till andra och att vi styr vår vrede så den inte löper iväg med oss. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. (Gal 5:22-23)

  Men det är inte skyddsräcket som får bilen att köra! Det gör motorn och bensinen. Så är det också i livet mellan Gud och andra människor. Kraften kommer inte från buden och förmaningarna utan från evangeliet om Jesus, som är vägen, sanningen och livet.

 

Ge vidare!
Carsten Hjort Pedersen
BV Förlag