Guds almanacka

Du vet säkert vad en almanacka är. Almanackor finns i många former och färger. Somliga liknar små eller stora böcker. Vissa hänger på väggen, andra står på bordet. Det finns sådana som man bläddrar i, på andra river man av ett blad för var dag som går. En almanacka ger en översikt över alla dagarna under ett år.

  När den ena almanackan är slut köper vi en ny. Vi tror att det kommer att bli så tills vi dör, och att några ska leva efter oss och använda ännu fler almanackor.

  Men det är inte säkert att det kommer att bli så. Tiden kommer inte att fortsätta alltid.

  Gud har nämligen också en almanacka som gäller för denna världen. Den är mycket tjock. Gud har redan rivit av många, många sidor i den. Det har gått många dagar sedan Gud skapade världen. Och det kan nog hända att det finns många sidor kvar i Guds almanacka. Men Guds almanacka för denna jorden är inte oändligt tjock. Vid en viss tidpunkt finns det inte fler blad att riva av. En viss dag blir den sista i Guds almanacka. Den har ett bestämt datum, ett bestämt år efter Kristi födelse. När Gud har rivit av detta sista almanacksblad finns det inte fler dagar på denna jorden. Då kommer Jesus till jorden igen för att hålla dom.

  Vi vet inte när Gud vänder upp detta sista blad i sin almanacka. Kanske blir det i morgon. Kanske blir det efter att vi är döda. Men ”Herrens dag kommer”. (Joels bok 2:1.)

  Vi har vant oss vid att tänka att alla ska dö. Men det är alltså inte sant. Det finns några som inte ska dö. Det är de som lever den dag Jesus kommer tillbaka. De som på den dagen tror på Jesus ska leva i evighet med honom. Detsamma gäller dem som tidigare dött i tron på Jesus. För Gud skapar en ny himmel och en ny jord, och almanackan för den är oändligt tjock. Den får aldrig något slut.

 

Ta emot det eviga livet!
Carsten Hjort Pedersen
BV förlag