Gud på första platsen

Jesus säger: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så skall ni ja allt det andra också. (Matt 6:33) Det betyder att när Gud får ha första platsen i vårt liv, blir det plats till
det andra också, till exempel kläder, mobiltelefoner, dataspel och semesterresor. Om vi
först skulle ha allt det andra, blir det inte plats till Gud.

En pappa ville visa sina barn detta. Han tog en stor glasburk och en stor sten som
precis gick ner i burken. Sen fyllde han på med några mindre stenar. När det inte fick
plats fler, hällde han dit lite grovt grus och sen fin sand. Till sist hällde han vatten i
burken ända tills vattnet rann över.
Så frågade han sina barn vad som skulle ha hänt om han fyllt burken i omvänd ordning.
Barnen såg ju att han då inte hade kunnat få dit den stora stenen.

Så är det med vårt förhållande till Gud. Vi är som glasburken och Gud som den stora
stenen. Det blir plats till honom bara om han får komma först När han fyller upp vårt
liv och bestämmer över det, då först kan det bli plats till allt det andra — inom vissa gränser.

Varken kläder, mobiltelefon eller semesterresor får ta större plats än Gud.
De får rätta sig efter honom, för han är herre över det hela.

Gud säger i det första budet: Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. (2 Mos 20:3)
Det handlar också om att vi bara kan få ett riktigt förhållande till allt det andra när
Gud är på första platsen. Allt annat i våra liv blir mycket lätt gudar för oss, om inte
Gud är där först. För då kommer allt det där andra att fylla oss för mycket. Och vi blir besvikna, för de där sakerna är inte alls starka nog att vara Gud för oss, till exempel den dag vi ska dö. Vackra kläder, smarta mobiltelefoner och fantastiska semesterresor kan inte föra oss in i himmelen.

När Gud är på första platsen kan vi glädja oss åt alla våra ägodelar. Inte som gudar utan som Guds gåvor. Och då är det mycket lättare för oss att dela med oss av det vi äger.

 

Ge vidare!
Carsten Hjort Pedersen
BV-förlag