Ett triumftåg

Ett triumftåg har i regel med krig att göra. Du har kanske sett ett triumftåg på TV från de platser i världen där det är krig. Eller kanske du har läst om det i en historiebok. Det är alltid krigets segerherre som formar triumftåget. Han kommer i spetsen för sina trupper och intar till exempel huvudstaden i landet för att visa, att det nu har kommit en ny härskare. Landet är befriat.

  Ett sådant triumftåg sätter djupa spår i ett folk. Då Sonderjylland 1920 gavs tillbaka till Danmark, red kung Christian den tionde på häst först i ett stort triumftåg och mottogs av tusentals jublande danskar. Detta gjorde ett stort intryck på dem som levde den gången, i synnerhet på dem som bodde i Sonderjylland. De glömmer det aldrig.

  Något liknande hände när general Montgomery i spetsen för sin här körde in i Köpenhamn när Danmark blev befriat från den tyska ockupationen 1945. Många danskar kan fortfarande komma ihåg det, och ännu flera har sett det på film. Det var en stor dag. En segerns dag. Sådant väcker känslan av att höra till ett bestämt folk, men det påminner också om att segern har kostat ett högt pris.

  Jesus Kristus är också segerherre i ett triumftåg. Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. (Kol 2:15) Ända sedan den gången när de första människorna gjorde uppror mot Gud och allt det onda kom in i världen har Gud fört krig mot de ödeläggande makterna: synden, döden och djävulen. I flera tusen år förberedde Gud det slutliga slaget som stod då Jesus kom till jorden. Då utkämpades det avgörande slaget och Gud vann. Synden, döden och djävulen är avväpnade av Jesus Kristus, och genom honom har vi del i segern.

  Detta var världens största triumftåg. Det har gjort ett stort intryck på oss, som har hört om det och tror på det. Vi blir påminda om priset som Jesus betalade för sin seger, och vi gläder oss över den frihet Jesus har vunnit åt oss. Det ger oss en stark känsla av att höra till det viktigaste folket på hela jorden: Guds folk.

 

Ge vidare!
Carsten Hjort Pedersen
BV-Förlag