En kropp – många lemmar

En kropp består av många lemmar. Alla lemmarna har en bestämd funktion. Med munnen kan vi tala, sjunga, ropa och viska. I gengäld kan munnen inte se något. Men det kan ögat. Det kan iaktta de vackra färger och former som omger oss. Det kan också se bilder på TV och bokstäverna i boken. I gengäld duger ögat inte till att gå med. Men det gör benen.

  Varje kroppsdel har sin plats och sin funktion i kroppen. Inte alla kan samma sak, men alla kan något som de andra lemmarna har nytta av. Benen vet ju inte vart de ska gå om inte ögat hjälper till att hitta vägen. Och munnen kan inte uttala orden i boken förrän ögat har sett dem.

  Bibeln säger att så är det också i Guds församling. Församlingen är Kristi kropp och var och en av de kristna är lemmar i denna kropp. Varje lem kan något som det finns användning för i församlingen. En kan predika och undervisa i Gud ord. En annan kan bota sjuka. Den ene kan sjunga och spela. Den andre kan hålla söndagsskola. Men det finns ingen som kan allt som är till nytta i församlingen.

  Tänk nu om benet sa: ”Eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen.” Då skulle ju benet ha glömt sin särskilda uppgift. Det skulle ha tröttnat på den och slutat att gå. Men det skulle bli till stor skada för kroppen.

  Eller tänk om munnen sa till ögat: ”Eftersom du inte är mun, hör du inte till kroppen.” Det skulle låta både dumt och skrytsamt att säga så. För då var det ju som om munnen påstod att det skulle vara bäst om hela kroppen var mun. Men det är struntprat. En kropp som bara består av mun är inte alls någon kropp. Det är därför också till skada för kroppen om alla lemmarna är likadana.

  ”Så är ni alltså Kristi kropp och hans lemmar, var på sin plats.” (Första Korintierbrevet 122 7.) Låt oss därför var och en för sig använda våra gåvor till nytta för hela kroppen. Vi har ingen orsak att vara ledsna för att vi inte fick samma gåvor som de andra. Vi har inte heller orsak att skryta för att de andra inte fick samma gåvor som vi.

  Jesus har användning för alla de olika lemmarna i sin kropp.

 

Ta emot det eviga livet
Carsten Hjort Pedersen
BV-Förlag