En gång för alla

Många barn har hört hur en vuxen blir arg och säger: ”Nu säger jag det till dig en gång för alla!” Man tror att barnet inte har hört på, men nu ska det höra på. En mamma kan till exempel säga: ”Nu säger jag dig en gång för alla att du ska komma ihåg cykellyset!” Eller en lärare kan säga: ”Ordet alltid stavas med två l. Nu har jag sagt det en gång för alla.”

   Vi kan också använda uttrycket om en idrottsman som en gång för alla sätter ett rekord. Man menar då att ingen kan komma efteråt och göra ett bättre resultat. Man kan också säga att polisen en gång för alla stoppade en förbrytare. Det betyder att den förbrytaren har för alltid blivit hindrad från att göra fler förbrytelser.

   ”En gång för alla” betyder att något är avslutat. Det är bara så. Det ska inte sägas mer. Det kan inte göras om. Färdigt. Punkt och slut.

  I Hebreerbrevet i Bibeln används uttrycket flera gånger. Jesus … gick en gång för alla in i det allra heligaste… och vann en evig återlösning. (Hebr 9:12.) — Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. (Hebr 9:26.). — Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla. (Hebr 10:10)

  Här handlar det om något som Jesus har gjort för att frälsa oss. Genom sin död har han gjort så att synden inte kan fördöma oss inför Gud. Det har han gjort en gång för alla. Ingen kan komma efteråt och göra det bättre. Det finns inte heller någon som kan upphäva det. Nu är det bara så. Det säger Gud oss.

  Ja, Jesus gjorde det inte bara en gång för alla. Han gjorde det också en gång för oss alla. Han gjorde det i stället för oss. Vi slipper frälsa oss själva. För det som Jesus har gjort är färdigt. Och det gäller oss alla. Punkt och slut.

  Det finns en sak som kan hindra dig från att få glädje av det som Jesus har gjort: att du avvisar honom och inte vill att hans frälsning ska vara din.

 

Ge vidare!
Carsten Hjort Pedersen
BV Förlag