En bra advokat

För den som är anklagad för bankrån är det skönt att ha en god advokat eller försvarare. Det är en person som talar i ens sak. Han för den anklagades talan inför domaren och ska försöka få honom frikänd. Om det inte går, ska han arbeta för att den anklagade får ett så milt straff som möjligt.

  Jag hoppas att du aldrig kommer att bli förd inför rätta, anklagad för bankrån!

  Men du och jag har en rättssak som ska fram inför Guds domstol, där Gud själv är domaren. Det är inte en rättegång där vi ska dömas efter Sveriges rikes lag. Vi ska dömas efter Guds lag. Reglerna är att även om vi bara på en enda punkt har överträtt Guds lag, så döms vi skyldiga till allt.

  I en rättegång i Sverige kan man få vara med om att en bankrånare blir frikänd, även om han verkligen har begått brottet. Detta sker om det inte finns tillräckliga bevis för hans brott. Så går det inte till i Guds rättegång. Han har rikligt med bevis mot oss, och många kan vittna om att vi har brutit mot Guds lag, sådana som har lidit under våra synder.

  Men det är så märkligt — och förunderligt — att domaren själv har skaffat oss den bästa tänkbara advokaten: sin egen Son, Jesus Kristus. ”Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern: Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.” (Första Johannesbrevet 2:1-2.)

  Här visar sig en annan olikhet. Den jordiske försvararen har nämligen inte ett personligt förhållande till bankrånaren. Det är inte troligt att han älskar honom. Men även om han gjorde det, så skulle han aldrig kunna ta bankrånarens plats i fängelset. Ännu mindre skulle han kunna bli dömd skyldig i bankrånarens ställe.

  Men Jesus är en försvarare, som älskar de anklagade så högt att han tog deras skuld och straff. Han gav sig själv till ett försoningsoffer för våra synder. Domaren, Gud själv, har gått med på detta offer. Det gäller också de synder vi har begått i dag.

  Vad jag är glad för min himmelske advokat!

Ta emot det eviga livet!
Carsten Hjort Pedersen
BV-förlag