En ålryssja med hål i

En ålryssja är ett finurligt redskap som man fångar ål i. Man sätter upp den mellan två pålar, som man har slagit ner i sjöbottnen. Ryssjan består av en rad trattformade nät som ligger vågrätt efter varandra, så att ålarna kan simma in i nätet men inte tillbaka igen. Till sist hamnar ålarna längst in i ryssjan där det finns en slags påse som de inte kan komma ut från — om det inte kommer någon och klipper hål på påsen. Detta gör fiskaren när han tar upp ryssjan för att tömma den.

  Synden är som en ålryssja. Det är lätt nog att komma in i den, men omöjligt att komma ut ur den. Synden har alltid en tendens att hålla oss fast. Om man till exempel har börjat att stjäla, blir det svårare och svårare att sluta. Om man har börjat ljuga, kommer man att ljuga mer och mer, för man måste ju hitta på nya lögner för att täcka över de gamla. Om man har för vana att sladdra om andra, går det nästan inte att sluta med det.

  På lång sikt tar synden mer än den ger. Det kan kanske vara spännande att stjäla, men det är som om man inte har riktig glädje av det man tagit. Eller så blir man till sist upptäckt och får ett straff. Någon kanske tycker det är tufft att ljuga, men den som ljuger får uppleva det obehagliga i att ingen tror på honom. Kanske det känns bra att tala nedsättande om andra, men du får inte de andras förtroende om du skvallrar.

  Du kommer längre och längre in i syndens ålryssja. Synden kan bara döljas med ännu mera synd. Men det blir ett elände som bara accelererar. Du sitter fast i ålryssjans påse, det vill säga, i syndens fälla.

   Då finns det bara en möjlighet, och det är att någon kommer och klipper hål på påsen så att du kan bli fri. Det var det Jesus gjorde när han kom till jorden, där han levde ett syndfritt liv. Han är den ende som inte är fångad i syndens ålryssja. Han är utanför ryssjan och är därför också den ende som kan klippa hål på den. Det gjorde han när han dog för våra synder och när han genom sin uppståndelse besegrade döden.

  Var därför inte en dum ål, så att du stannar kvar i ryssjan. Simma ut i friheten genom ”Jesus-hålet”!

Ge vidare!
Carsten Hjort Pedersen
BV Förlag