Du är min!

Har du någonsin varit med om att din pappa eller mamma har tagit dig upp på knäet, sett dig djupt i ögonen och talat om för dig att du är en fin pojke eller flicka? De har kanske sagt ditt namn eller ditt smeknamn. Eller kanske bara de ord som värmer så skönt: Du är min. – Då är det som om man får nya krafter och mod att leva vidare. Allra bäst är det att veta att det är så hela tiden – också när de inte säger det.

  Jag hoppas du har varit med om detta. Det finns tyvärr barn som upplever sådant alltför sällan.

  Viktiga ord säger vi människor till varandra bäst när vi ser varandra i ögonen. Så är det också med Gud. Han har böjt sig ner till oss. Det skedde då Jesus kom till jorden. Därför är Gud nu i ögonhöjd med oss. Han kan se oss i ögonen och säga oss något viktigt: ”Du är så dyrbar i mina ögon, så högt aktad och jag älskar dig” (Jesajas bok 43:4) Det är dig han böjer sig ner till. Det är dig han ser djupt i ögonen och säger detta till.

  Vi är dyrbara i hans ögon. Det som är dyrbart för oss vill vi inte förlora. Gud vill inte förlora oss. Därför har han betalat ett högt pris för oss. När Gud ser oss, ser han alltså något han har köpt dyrt.

  Vi är högt aktade. Det betyder att Gud inte tycker att vi är värdelösa. För honom är vi människor det viktigaste av allt han har skapat – inte bara i grupp, utan var och en av oss är högt aktad av honom.

  Vi är älskade av Gud – trots att vi är syndare. Gud älskar oss inte därför att vi är syndare, han älskar oss såsom syndare. Hans kärlek är nämligen inte beroende av våra gärningar eller missgärningar. Guds kärlek är just så stor som hans kärleksfulla hjärta är.

  Det är skönt när pappa eller mamma säger: ”Du är min!”

Det är ännu bättre när Gud säger det.

 

Ta emot det eviga livet!
Carsten Hjort Pedersen
BV-förlag