Det behövs ett nytt trästycke

När man är ute och går i skogen kan man ibland se stora grenar eller till och med hela trädstammar som håller på att ruttna.

Föreställ dig nu att du tar en sådan rutten trädstam till en duktig snickare och ber honom göra ett bord av den. Tänk dig så att snickaren försöker utföra uppgiften. Det blir svårt för honom att få ut brädor ur din trädstam. Om det trots allt lyckas, går det inte att hyvla träet. Det bara smulas sönder för honom. Spikar och skruvar kan inte heller fästa i träet. Limmet kan inte fastna, och lacken försvinner bara i de stora hålrummen i träet. Och skulle det till slut bli något som liknar ett bord, så skulle det säkert rasa ihop när man sätter en skål med äpplen på det!

Nej, det finns ingen förnuftig snickare som gör så. Men det är ju inte för att det är något fel på snickaren. Han kan vara världens bästa snickare. Men inte ens världens bästa snickare kan göra ett bord av en rutten trädstam. Det är materialet det är fel på. Det måste till en ny trädstam innan snickaren kan göra ett bord. Så är det också med Gud och oss människor. Vi människor är lyckligtvis inte som ruttna träbitar i förhållande till varandra. Vi kan till exempel vara trofasta och barmhärtiga mot varandra.

Men i förhållande till Gud är det annorlunda. Där är vi som ruttna trästycken. Inte ens Gud kan få ut något gott av oss. Även om han är världens bästa ”snickare”, så hjälper det inte när vi är som vi är: märkta av synd utan och innan. Gud kan inte reparera oss. Han kan inte ge oss fler krafter så att vi genom dem skulle kunna övervinna synden. Det hjälper inte heller att han talar om för oss allt vad vi ska göra. Desto värre blir det bara.

Det enda som hjälper är att vi blir ”nya träbitar”. Sådant kan ju inte ske i naturens värld, men det kan ske i Guds värld. Gud kan göra oss helt nya. ”Födda på nytt” kallar Bibeln det.

Gud kan inte bygga vidare på det gamla i oss. Han måste skapa något helt nytt. Det sker när Anden genom ordet om Jesus skapar tron i våra hjärtan. Därför är ingenting så viktigt som att höra Guds ord och använda dopet och nattvarden.

 

Ta emot det eviga livet!, Carsten Hjort Pedersen BV-Förlag