Bara det äkta duger

Har du nån gång haft en falsk sedel? Det hoppas jag du inte har, för den är inte värd något, även om den liknar en riktig sedel.

 De som gör falska pengar kan vara mycket duktiga. De kan göra sedlar som är så lika de äkta att bara en expert kan se skillnaden. Därför gör man också vad man kan för att göra de äkta sedlarna så speciella som möjligt. Man lägger in vattenmärken och silvertrådar i sedlarna, man gör mönster, teckningar, bokstäver och siffror så finurliga som möjligt. Ändå finns det alltid någon som försöker förfalska dem.

 Men kopior duger inte. Falska sedlar är inte värda något, även om det ser så ut. En sedel ska vara äkta för att ha det värde som står på den. Du får inte ens en krona för en falsk sedel om du går till banken med den.

 Så är det också i den andliga världen. Det är bara det äkta som håller. Det äkta är det som Gud gör. Allt vad Gud framställer är sant, hållbart och värdefullt. Det gäller först och främst den frälsning han har gett oss genom sin Son Jesus. Det är den enda äkta frälsning som finns. Jesus säger att Gud själv har satt sitt sigill på honom. (Läs Joh 6:27.) Ett sigill är en slags underskrift som garanterar att något är äkta.

 Ändå försöker vi människor att göra något som liknar Guds frälsning. Det gör vi när vi tillverkar vår egen kristendom: när vi säger det som är lämpligt, ser kristna ut och låtsas som om vi hör med till dem. Så dumt! Vi kan kanske lura andra människor så de tror att vi är kristna. Men Gud kan vi aldrig lura. Endast Jesus Kristus är den äkta, värdefulla ”sedeln” räknas inför Gud. Låt oss därför kasta bort all hemmagjord kristendom och räkna med Gud.

 Men Gud skapar också något som är äkta i oss. När vi tror på Jesus skapar han äkta andliga frukter i våra liv. Vi får sällan se dessa frukter själva, för då börjar vi bara göra kopior igen. Men andra människor ska se det äkta i våra liv. För Andens frukter är bl a kärlek, vänlighet och trofasthet.

 

Ge vidare!, Carsten Hjort Pedersen, BV-Förlag