Är du lämplig?

När Silvia Sommerlath förlovade sig med vår kung var det många som frågade sig om hon var lämplig att bli Sveriges drottning. Det är hårt att bli bedömd av ett helt folk, men jag tror att de flesta svenskar tycker att hon absolut är lämplig för uppgiften.

 I många situationer i vår vardag frågar vi oss det samma. Är han eller hon lämplig som lärare eller politiker? Du vet hur det är i skolans värld. Där blir du och dina kamrater ofta bedömda om ni är lämpliga till det ena och det andra. Det kan faktiskt vara jobbigt.

 Men i Guds rike är det annorlunda. Där är vi alla lika — drottning Silvia, du och jag. I själva verket är ingen av oss lämplig till att vara Guds barn och till att tjäna honom. Hos Gud blir vi inte bedömda i förhållande till våra egna förmågor och anlag, för dem har vi fått av Gud. Däremot bedöms vi på ett egendomligt och befriande sätt. Vi bedöms i förhållande till vem Jesus är och vad han har gjort för oss. Gud har gjort sin Son till vår ställföreträdare, för han såg att ingen av oss skulle kunna hålla måttet när vi bedöms av honom.

 Så kan vi inte bedöma andra eller själva förvänta oss bli bedömda av andra. Det går inte att bedöma Peter efter hurdan Anders är. Här måste vi leva med att vi var och en blir bedömd efter vad vi är.

 Men i Guds rike är det alltså annorlunda. Gud bedömer oss utifrån vem Jesus är. Det kallas nåd. Paulus säger: Genom Guds nåd är jag vad jag är. (1 Kor 15:10) Och här kan vi andas ut och slappna av. Här kan vi också lära oss vara nådiga när vi bedömer våra medmänniskor.

 

Ge vidare!