Soliga dagar

Herren Gud är vårt ljus och vårt skydd … Han undanhåller inget gott från dem som vandrar på hans vägar. Psaltaren 84:12

Vad skulle livet vara utan solen? Det skulle vara väldigt mörkt till exempel. Men solen gör mer än att ge oss ljus. Den håller oss varma och den hjälper saker att växa. Allt på jorden behöver solen för att kunna leva. Bibeln säger att Gud är en sol. Utan honom skulle varje dag vara mörk, kall och dyster. Men honom blir varje dag full med ljus, värme och glädje.

Utan Gud blir det mörkt och kallt. Med Gud blir det ljust överallt.