Lyssna och lära

Den som alltså förstår mycket av det jag säger, han ska en gång förstå allt. Markus 4:25

Att kunna lyssna är väldigt viktigt. Men det är inte alltid så lätt. Ibland kanske din mamma eller pappa säger: ”Dela med dig av dina leksaker’, när du inte alls har någon lust att dela med dig. Eller så kan de säga: ”Säg nu sanningen”, just när du gjort ett misstag. Men Gud säger att det är viktigt att lyssna. Dina föräldrar kan lära dig hur du bättre följer Gud. Så när de talar är det bra att lyssna – och förstå.

Föräldrar lär dig vad som är fel och rätt, att lära sig gå framåt blir då ganska lätt.