Kärlek till alla

Jag säger: Älska era fiender! Be för dem som förföljer er! Matteus 5:44

Av alla saker Gud ber oss att göra, är den att älska sina fiender den svåraste. Hur ska man kunna älska en person som man inte ens tycker om? Hur ska man kunna be för någon som skadar en? Det är där Gud kan hjälpa oss. Be honom att ge dig extra kärlek i ditt hjärta. Sedan kan du vara vänlig mot människor som inte är snälla mot dig. Vem vet — ni kanske till och med blir vänner.

Det är tufft ibland att älska andra, men Gud hjälper oss att den vägen vandra.