Gud älskar mig

Undervisa barnen redan i unga år hur de ska leva, så vet de det hela livet.
Ordspråksboken 22:6

När du var liten kunde du inte göra mycket mer än att äta, sova och se söt ut. Och se på dig nu! Du kan gå, prata, berätta roliga historier och sjunga. Dina föräldrar lärde dig allt detta. De vill lära dig så mycket som de bara kan, så att du kan leva på rätt sätt. Men det viktigaste du kan lära dig av dina föräldrar är att Gud älskar dig väldigt mycket!

Av allt det jag lärt av dig, är det viktigaste att du älskar mig.