En stark rustning

Du skyddar dem med din kärleks sköld.
Psaltaren 5:13

Soldater som levde på Bibelns tid, bar sköldar för att skydda sig själva när de skulle kriga. Hur skulle de annars vara skyddade mot stenar som deras fiender kastade på dem eller mot pilar som kom emot dem? Vi behöver nog inte skydda oss mot stenar och pilar, men det finns andra saker som skrämmer oss. Det är bra att vi har Guds kärlek som beskyddar oss. Den är som en sköld som alltid gör oss säkra och trygga.

Din kärleks rustning skyddar mig, så jag kan vila trygg i dig.

Gud och jag varje dag