En speciell baby (jul – tre delar)

 

Den helige Ande ska komma över dig, och Guds kraft ska omsluta dig.
Därför ska det barn du föder vara heligt, och kallas Guds Son.
Lukas 1:35

Du har redan hört om en del av de speciella saker som Jesus sa och gjorde när han levde här på jorden. Men Jesus var speciell redan innan han föddes. Jesu mor, Maria, fick av en ängel som kom till hennes hus, reda på att hon skulle få en son.Vad spännande! Ängeln talade också om att barnet var Guds egen Son. Det kan man kalla en speciell baby! Ängeln hade något speciellt att berätta. Han sa: ”Guds egen käre Son är detta”.

Sann tro
Du trodde att Gud skulle göra vad han har sagt,
och därför har han gett dig denna underbara välsignelse.
Lukas 1:45

Ängeln som kom till Maria berättade för henne att hon skulle bli mor till Guds egen Son. Dessa nyheter fick hon många månader innan Jesus föddes. Även om det var svårt att tro på ängelns ord, så litade Maria på Gud. Hon väntade tålmodigt. Till slut föddes Jesus, och Maria var lycklig, för hon hade litat på Guds löfte.

Maria trodde det ord hon fick höra. Lita på Gud är det bästa man kan göra.

Herdarnas överraskning
Samma natt var några herdar ute på fälten …

Plötsligt stod en ängel fram för dem …
”Var inte rädda!”, so han. ’Jag kommer till er med en fantastisk nyhet,
och den gäller alla! I natt har Frälsaren fötts.”
Lukas 2:8-11

Har du tillräcklig fantasi för att sätta dig in i hur herdarna måste ha känt sig? De var ute mitti natten och vaktade sina får Säkert var de trötta, kanske lite uttråkade och frusna också. Så, helt plötsligt, ser de en ängel! En ängel som kom med historiens mest otroliga nyhet. Guds Son, Jesus, hade just fötts! Ibland glömmer vi hur fantastiskt det är att Gud brydde sig så mycket om oss, att han sände sin egen Son att leva tillsammans med oss här på jorden. Men det gjorde han! Det är verkligen något att fira!

Guds nyhet till herdarna når, när de sover bland sina får.