En riktig vän

En trofast vän är alltid lojal. Ordspråksboken 17:17

Det är roligt att leka med sina vänner när alla är sams. Men vad händer om någon säger något elakt till någon annan? Du hänger kanske på och säger något dumt också. Men en verklig vän ställer upp för andra, även när de blir retade.Det är inte alltid lätt att vara en lojal vän. Men Gud vill att vi ska hjälpa varandra. Han kommer att ge dig mod att vara en verklig vän.

Vad skönt om alla alltid var sams, om elaka ord inte alls fanns!