En gåva till Gud

Älska Herren, alla ni som tjänar honom. Psaltaren 31:24

Gud gör så många fina saker för oss att det känns bra när vi kan göra något för honom också. Men vad behöver Gud? Jo, Gud vill ha någonting från oss — vår  kärlek. Vi visar att vi älskar Gud när vi pratar med honom, när vi tror på att han ska hjälpa oss och när vi lyder honom.Visa Gud att du älskar honom idag.

Gud, jag vill visa att jag älskar dig, som tack för allt du gjort för mig.