Älska dina fiender

Älska era fiender! Gör gott mot dem.
Lukas 6:35

Jesus lärde sina lärjungar ett nytt sätt att bemöta människor. Om någon sårar dig vill du oftast ge igen. Om det finns någon som inte gillar dig, gillar du oftast inte heller den personen. Men Jesus befaller oss att älska våra fiender. Det är aldrig lätt, men Jesus kan hjälpa dig. Om du gör gott mot dina fiender kan du förändra ditt liv och deras – för evigt.

När någon är elak ber jag om
kraft att ge godhet och kärlek till dom.