Alltid trygg

Herren är min borg, och i den är jag trygg.
Psaltaren 18:3

Gud vill att du alltid ska vara trygg. Det vill dina föräldrar också. De gör allt de kan för att ta hand om dig. Din mamma klär på dig varma kläder när det är kallt ute. Din pappa håller dig i handen när ni ska gå över en trafikerad gata. Om de ska åka iväg någonstans så ber de alltid någon att se efter dig. Så du kan vara säker på att både dina föräldrar och Gud ser till att du är trygg.

Tryggare kan ingen vara, än Guds lilla barnaskara.

Gud och jag varje dag.